Reparaturno zavarivanje

Reparaturno zavarivanje je kompleksna kategorija koja zahtjeva određena specifična znanja i vještine. pored poznavanja funkcije dijelova koji se repariraju potrebna su odgovarajuća metalurška znanja o materijalima kojima se to obavlja.

Tvrtka Matijević d.o.o. je u stanju utvrditi oštećenje, sanirati ga i obaviti kontrolu repararnih dijelova, jednom rječju da na "jednom mjestu" izvrši sve što je potrebno za uspješno zavarivanje u cilju popravka i produženja vijeka trajanja dijelova opreme, alata i uređaja.

Pet godina iskustva na priužanju usluga repariranja najrazličitijih dijelova, opreme i alata u gotovo svim industrijskim granama je najveća garancija uspješnosti.

 

Naše usluge reparaturnog zavarivanja su:

  • popravak zavarivanjem istrošenih ili uništenih dijelova opreme uređaja i alata
  • navarivanje i srodni postupci primjenjuju se i u proizvodnji novih dijelova opreme, uređaja i alata, nanošenjem relativno tankih slojeva materijala visoke otpornosti na habanje, samo na površinama izloženim intenzivnom habanju, a od materijala znatno niže cijene
  • preventivno navarivanje ili reparaturno zavarivanje i srodni postupci u cilju povećanja vijeka trajanja na vitalnim dijelovima opreme, uređaja i alata

Kontakt podaci

Matijević d.o.o.

Plješivička 22/C
51000 Rijeka

Radionica

Lužine 1/4
51000 Rijeka

Kontakt

Mob. 091 549 7019
info@zavarivanje-matijevic.com