Reference

2010. - GHIZZONI (zavarivanje plinovoda od Otočca prema Dalmaciji).

2010. - Viktor Lenac (remont brodova, izrada sekcija za brodove, bravarski radovi).

2010. - INA (bravarsko zavarivački radovi na izgradnji novih cjevovoda, saniranju postojećih te remont rezervoara).

2012. - CAT Njemačka (izrada isplačnog sustava za crpljenje nafte po sistemu ključ u ruke).

2013. - Viktor Lenac (angažirano 17 certificiranih zavarivača iz naše tvrtke na poslovima zavarivanja plinske platforme Ika jugozapad.

2014. - Zavarivanje kuglastog spremnika za UNP 336 SE-022 u rafineriji nafte Rijeka.

2014. - Tankercomerce Zadar (izrada i zavarivanje naftovoda unutar postrojenja, zavarivački radovi na sanaciji rezervoara za naftu).

2015. - izrada ograde na vijaduktu između tunela Učka te osatli bravarsko-zavarivačkiradovi na poslovima sanacije vijadukta.

2015. - HNK Rijeka (djelomična izrada ograde na stadionu Rujevica).

2015. - CROSCO (izrada helidecka po sistemu ključ u ruke).

2015. - Antirost (izrada metalne cijevne konstrukcije za krov), Trafo Stanica Krk (izrada čeličnog krova), Trafostanica Lič (izrada podesta za elektrouređaje), Hidroelektrana Sveti Juraj (izrada nadstrehe dužine 60 metara i visine 5 metara).

Kontakt podaci

Matijević d.o.o.

Plješivička 22/C
51000 Rijeka

Radionica

Lužine 1/4
51000 Rijeka

Kontakt

Mob. 091 549 7019
info@zavarivanje-matijevic.com